Trestní právo


v oblasti trestního práva poskytuji právní služby zejména:

  • Veškeré právní úkony spojené s obhajobou v trestních řízeních, a to jak v řízení přípravném, tak i před soudem první instance i v instancích dalších.
  • Právní poradenství, konzultace a právní rozbory ve všech věcech trestních.