Rodinné právo


oblasti rodinného práva poskytuji právní služby zejména:

  • Zastupování v řízení o rozvod manželství.
  • Řízení o stanovení výživného nezletilých dětí nebo manžela – zastupování v opatrovnických sporech aj.
  • Sepisování veškerých dohod a smluv z oblasti práva rodinného se zvláštním důrazem na dohod řešící rozdělení majetku manželů pro dobu po rozvodu a určení práv a povinností rozvedených manželů ve vztahu k nezletilému dítěti.