Exekuční právo


celkové zpracování exekuční agendy

Autorské právo, právo duševního vlastnictví, ochranné známky – v této oblasti poskytuji tyto služby při ochraně Vašich zájmů týkajících se nehmotných statků:

  • Registrace ochranných známek, patentů, užitných vzorů, vynálezů a průmyslových vzorů do příslušných rejstříků.
  • Ochrana autorských práv.
  • Příprava licenčních smluv umožňujících využívání Vašich práv duševního vlastnictví a současně k maximální ochraně Vašich práv.
  • Zastupování klientů ve sporech při porušení či ohrožení jejich práv duševního vlastnictví.