Dědické právo


poskytuji právní služby v této oblasti:

  • Nabývání dědictví, závěti a vydědění, ochrana oprávněného dědice
  • Zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení u notáře a u dědického soudu, dodatečné projednání dědictví
  • Zastupování ve sporech o neplatnost listiny o vydědění nebo závěti a dalších dědických sporech