Další právní služby


Vymáhání pohledávek – komplexní řešení vymáhání dluhů (pohledávek), a to jak v mimosoudním procesu, tak i v procesu soudním, včetně vymáhání dluhů prostřednictvím exekuce. Výhodou je, že vymáhání pohledávek nutně nevyžaduje Vaši přítomnost u advokáta, vše se dá vyřešit online.

Řešení dopravních nehod a přestupků – obhajoba obviněných z trestných činů v oblasti dopravy

  • Zastupování poškozených v přestupkových a trestních řízeních
  • Uplatnění práva na náhradu škody u pojišťovny, v řízení o přestupcích, trestních nebo civilních řízeních

Úschova peněz

  • Úschova peněz