Bytové právo


poskytuji právní servis pro obchod s nemovitostmi, konzultace smluv pro pronájem bytových a nebytových prostor, další služby jako zastupování u soudu ve všech typech sporů týkajících se bytového práva:

 • Převody bytů v osobním vlastnictví) koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví)
 • Družstevní byty včetně převodů členství v družstvu
 • Nájmy bytů a nebytových prostor včetně podnájmů
 • Nájemní smlouvy pro pronajimatele i nájemce
 • Společný nájem bytů manželů – jeho vypořádání
 • Přechody nájmu bytu na spolužijící osoby
 • Výměny bytů
 • Výpovědi nájmů a podnájmů
 • Zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů
 • Smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů
 • Právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, právní problematika nových bytových jednotek – přístavby, nástavby, vestavby
 • Sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou.