Mgr. Filip Petráš


Vystudoval jsem právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po úspěšném absolvování v r. 2006 jsem nastoupil na pozici firemního právníka ve společnosti ABL v Praze, kdy jsem měl mimo jiné na starosti ochranu duševního vlastnictví pro společnost PUMA na území celé České republiky. Koncipientskou praxi jsem začal vykonávat od r. 2008 v advokátní kanceláři pana Mgr. Jaroslava Juráše ve Zlíně a od r. 2011 v advokátní kanceláři paní Mgr. Ivy Nekvapilové v Brně. Po úspěšném složení advokátních zkoušek jsem obratem založil svou advokátní kancelář.

V rámci výkonu advokátní praxe spolupracuji s notářskou kanceláří a s celou řadou odborníků v jednotlivých oborech jako jsou znalci, odhadci, realitní kanceláře apod.